eNeM Hamburg 548/39

...

ORGANIZÁTOR:

DÁTUM a ČAS:

MIESTO:

 BACHA:

 

DÁŽĎ:

TRAŤ:

MARATÓN:

KATEGÓRIE:

ŠTARTOVNÉ:

CENY:

OBČERSTVENIE:

POZNÁMKA:

 :

:

:

MAPA:

INFORMÁCIE:

eN & Moai.

PONDELOK - 22. 10. 2018 o 8:00 hod.

Bojnice, BOHokruh.

Cezpoľné kusy dajte o sebe vedieť vopred.

Štart skôr možný po dohode s organizátorom.

posúva štart. Vytrvalý dážď eNeM ruší.

Presne zmeraný 1103,4 m okruh.

38 kôl + 266 metrov (jedno malé po štarte).

Bez kategórií.

Nula peňazí.

Bez cien.

Iba vlastné. 

Je možné bežať menej ako 42,195 km.

Čas meria bežec, kontroluje ostatných.

Poradie podľa km, potom podľa času.

Trať 42,195 km je platná akcia SZM.

Hniezdo eNeM.

miro.krisko.šak.viete.čo.gmail.com,

mobil: 0902 744 319

KNIHA SZM.