Zprava: Robo Berky preberá pod dohľadom mecenáša AMK NZ pána Kalazyho od nástenkára tričko za 100 maratónov.
Košice, 3. 10. 2004