4. PRIEVIDZSKÁ CHODBA

klasický maratón na najkratšom

certifikovanom okruhu

v nám známom mierečnom svete.

 

 

 ORGANIZÁTOR:

DÁTUM:

MIESTO:

ROZHODCA:

ŠTARTUJÚ:

ŠTART:

TRAŤ:

:

:

KATEGÓRIE:

ŠTARTOVNÉ:

CENY:

OBČERSTVENIE:

NOCĽAH:

POZNÁMKA:

 :

:

:

:

:

:

:

:

INFORMÁCIE:

:

:

:

AK Baník Prievidza, BK 42195.sk, CK Nástenkovo.

SOBOTA -  14. 2. 2009

ZŠ Ulica Pavla Dobšinského 5, Prievidza. Mapa tu.

Marián Kalabus - rozhodca SAZ I. tr.

LEN POZVANÍ PRETEKÁRI (Only invited). Zoznam tu.

11:00 hod..

312 x 135 metrov dlhý okruh na chodbe v budove školy. 

Povrch linoleum, prevýšenie 0 metrov. Plán trate tu.

Úradne premeraná trať s platným certifikátom SAZ.

Bez kategórií.

0 Sk

Bez cien.

Voda, iónový nápoj, čaj, minerálka, vlastné

Telocvičňa, vlastný spacák. Záujem hlásiť vopred.

Teplota na chodbe býva 18°C - 20°C, vzduch veľmi suchý.
Na občerstvovanie používať iba fľašu. Obsluha ju doplňuje.

V chráme vzdelávania je zakázané pľuť na zem.

Nie je povinnosťou pomalších uvoľniť dráhu sa rýchlejším.

Je pekné od pomalších, keď uvoľnia dráhu rýchlejším. 

Prosíme pozvaných o potvrdenie štartu, alebo neštartu

Prosíme pozvaných o veľkosť trička S, M, L, XL, (keby bolo). 

Prosíme pozvaných, aby sa na Chodbu tešili.

Prosíme nepozvaných, aby sa na nás nehnevali.

Ondrej Hanzlík - 046/5430813, 0904153355, ohanzlik@centrum.sk

Miro Kriško - 046/5431403, miro.krisko@gmail.com

Dotazy je možné písať aj do KNIHY SZM.