ROZPIS

POZVANÍ

1.

Ondrej Hanzlík - hostiteľ, organizátor.

2.

Šaňo Simon - prezident SZM.

3.

Petr Hrček - najčinorodejší CZ zberač 2010.

4.

Jiří Březina - Český zberačský kráľ.

5.

Evka Seidlová - prezidentka SZM.

6.

RUNDr. Míra Krumer - akademická kapacita. 

7.

Andrász Maczó - Maďarská karta. 

8.

Leszek Naziemiec - Poľská krv. 

9.

Roman Lukačka - za chorého Mira Šoreka

10.

Jožo Ištok - Talianska spojka. 

11.

Gabo Kováč - zviditeľňovač Chodby. 

12.

Brezáni Ladislav - PD Chodba prievidžanom. 

13.

eN - veľký otáznik sa meNí na obrovský.