Juraj Šerík a Pefo pozývajú:

4. ČADČIANSKY HAMBURG - 4/4 

"Lebo Šaňo, Cyril a Metod, ale Juro nie"
 

Čadca, 5. 7. 2008 o 9:00 hod. 

     

ORGANIZÁTOR:

DÁTUM:

MIESTO:

ŠTART:

TRAŤ:

KATEGÓRIE:

ŠTARTOVNÉ:

CENY:

OBČERSTVENIE:

POZNÁMKA:

MAPA:

INFORMÁCIE:

Juraj Šerík a Pefo

Sobota 5. 7. 2008

Čadca, Šeríkov okruh, lesík za plavárňou.

9:00 hod..

Presne zmeraný 1 km okruh, prírodný podklad.

Bez kategórií

0 Sk

Bez cien.

Minerálka, voda, vlastné. 

Je možné bežať ľubovoľne dlhú trať, najviac 42,195 km.

Plán príchodu a vývoj rekordu v maratóne na ŠO.

Juraj Šerík