Žilinský Hamburg č. 55 / 16 - Žilina, 27. 5. 2007
  M e z i n á r o d n í  M a r a t o n  M í r u
  K    R    U    M    E    R    A*
  zdroj: Kancelária prezidenta SZM
##. Meno roč.      štát klub        čas  
 1 Jagieła Adam     POL Ślimak Bytków   3:25:51  
 2. Ciesinski Mariusz 70 POL Ślimak Bytków   3:39:26
 3. Kriško Miroslav 57  SVK 42195.sk     3:46:23
 4. Naziemiec Leszek 74  POL Ślimak Bytków   4:09:15
 5. Simon Alexander 47  SVK DS Žilina     4:20:21
 6. Krumer Miroslav 49  CZE Ostrov      4:25:56
 7. Březina Jiří 39    CZE SK Přerov     4:45:07
 8. Tichý Peter 69    SVK ŠKP Čadca     1:38:31 - 1/2M
 9. Krčmárik Vladimír 52 SVK Žilina      1:20:13 - 15 km
10. Čuntala Juraj 51   SVK Kysucké Nové Mesto 47:58 - 10 km
11. Belko Štefan 88    SVK MŠK KNM       40:27 - 9 km

  Štart: 8:20 hod. Teplota na štarte 20°C, postupné
           otepľovanie na 30°C. Sporadicky zamračené.
   *RunDr. Míra Krumer bežal svoj stý maratón.