30. november 2006

Dávid majstra Buonarottiho je trojmetrový kus chlapa. Niet preto divu,  že v našich dvoch dámach vzbudil emócie od údivu až po hysterický záchvat smiechu. 

Nevieme, či sa do intervalu emócii, určenom dámami na obrázku, vošla dvojica Sloveniek. Vieme len, že si za miesto úspešného pokusu, zdolať 42,195 km v maratónkach, zvolili 23. Firenze Marathon v Talianskej Florencii. Podobne, ako 6271 bežkýň a bežcov z celého sveta.

Možno nám Janka Masaryková ( 4:10:47 / 4:08:03 - 369.  ) a Ľubka Elsner ( 5:23:27 / 5:20:17 - 789. ) dajú vedieť o emóciách, ktoré v nich vyvolalo stretnutie s vrahom Goliáša. 

Dve dámy, to vôbec nie je málo. Ak použijeme včerajší pomerný lorňon, Slovákov bolo vo Florencii viac, ako bratov Čechov. A keďže Česi sú nie len bratia, ale aj sestry, patrí sa nám aj o nich pohovoriť:

Štěpán Hospůdka ( 3:28:59 / 3:28:36 - 1377. ),

Karel Fuksa ( 4:18:51 / 4:16:19 - 3958. ),

Boehmová Zuzana  ( 5:15:35 / 5:13:16 - 769. ).

Slovenských pánov Dávid nevzrušuje. Ani jeden nemeral cestu od nás do Florencie. Ani jeden sa mu nepoklonil. eN má klaňanie sa mramoru v pláne. Ale tento rok nie, lebo sa mu klaňať nie veľmi dá. Túžba vidieť biograf s Ivetkou na Perle mu "hnula s páteří".

Keby sa Dávidovi poklonil, nemusel by sa už narovnať. Riešenie otázky priamo na tvári miesta, prečo dláto majstra Michaelangela schovalo hlavný poznávací znak príslušnosti sochy k rodu Dávidovmu, odkladá na  inokedy.

Interval pánskych emócií je iný, ako dámsky. Určil ho rozhovor dvoch pánov na štarte Liptovského maratónu 2006.

Pravý: „Ešte bolí?"
Ľavý: „Už nie, pomohol!"
Pravý: „Nóó vidíííš, hovoril som ti že pomôže. Je to šaman. Pomohol mne, pomohol Erike, pomohol aj množstvu iných bežcov."

Kamarát Paľa "Pravého" Obraza, ktorý v Rajci napravil Petrovi "Ľavému" Tichému dve vyskočené platničky, je tým "šamanom".

Jeden chyropraktický zákrok, po mnohých bezvýsledných vyšetreniach u "ozajstných lekárov" Pefove bolesti odstránil. Mohol začať behať, mohol sa pripraviť na husársky kúsok a vyhrať v rozmedzí 8 dní dva maratóny, ale nemohol sa zatiaľ "šamanovi" poďakovať.

Ihneď po víťazstve v LM nás požiadal, aby sme sa Paľovi, ale hlavne jeho kamarátovi, ktorého meno žiaľ nepoznáme, na nástenke za pomoc poďakovali. Sľúbili sme, že to radi urobíme, ale ...

...LM story má sklz. Slová o "šamanovi" aj s poďakovaním sú plánované v riadkoch o Paľovom víťazstve na LM.

V mene Pefa, vlajkovej lode SZM, sa poďakujeme tu a teraz.

Zaleť naša veľká vďaka
za nápravu SZM-áka
Až k pánovi "Šamanovi"
 Čo bolestiam vraví dovi.

Vypočítavý ako líška je eN. Dúfa, že od "šamana" priletí na štvorčekový papier nástenky trošku liečivej energie.

Na prvej strane nástenky visia dva páry Forestových "tenisiek". ( Sory Juraj. ) Sobotný Žilinský Hamburg sa znenazdajky zmenil na "double". To je pre eN dávka viac, ako veľká. Energia z Košíc by sa mu na boľavé stehno náramne hodila.

Dávid ten nenosí rúšku

Nelíha si na podušku

Stáročia on nemo stojí

Exhalátov sa len bojí

Čo eN sľúbi to aj spraví

Vďaka "šaman" za nápravy

Pošli trošku energie

Na písanie beletrie

Nevyrástla Perla dnes

Lebo líška je len pes