Gratulácie k víťazstvu Petra Tichého v 33. roč. KM

Prvý gratulant - riaditeľ pretekov Mgr Milan Pollák

Druhý gratulant - správca Kysuckej kultúrnej nadácie Dr. Anton Blaha

Tretí gratulant - pán Tichý senior, Pefov otec

Štvrtý gratulant SZM a. s.