TERMÍN: 17. 11. 2007
PREVÁDZKA: ZBERAČ DS Žilina
ZAMERANIE PREVÁDZKY: Zbieranie maratónov 
MIESTO: Žilina
ZODPOVEDNÝ VEDÚCI: Alexander Simon, prezident SZM a. s.
VEK: 60 rokov
ZBERAČ OD ROKU: 1982
INVENTARIZAČNÉ OBDOBIE: 3. 10. 1982 - 17. 11. 2007
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VÝSLEDOK INVENTARIZÁCIE
MARATÓN - ŠTART: 459      MARATÓN - CIEĽ: 459 
MARATÓN - VZDAL:  O      POČET AKCIÍ:   459
Vzhľadom k nezisteniu závad poverujeme A. Simona vedením prevádzky
DS Žilina na ďalších 25 rokov..