11. 2. 2018 Nedeľa

4297.

Plán to bol skvelý KamieNko môj.

Minulý čas eNtý? To ma núti povedať, česť Plánovej pamiatke.

Vedel som, že Doba po ňom pôjde, aj som ho pred ňou ukryl...

...divné. Sklo zosilneNé drôtom by Doba nemala preraziť.

To ja KamieNko môj. Aby bolo vidieť kúštik Nástenkovej tapety.

Tak už vidíš! Čo ste mali s Plánom za lubom?

Dosiahnuť stav BOHorovnosti.

To je iná melódia. Plána nezmarila Doba. Zabil si ho rúhaním ty!

 

Ani náznak blasfémie