16. 4. 2018 Pondelok

4360.

Otázka eNtý. Utekal si už mierečný beh...

Párkrát sa mi to prihodilo KamieNko môj.

Až keď poviem!!! Utekal si už mierečný beh na prvej figúre?

Aj také sa mi párkrát prihodilo KamieNko môj.

Tak čo povieš na teNto biják?

Že aj maratónec v cieli, kór na 40km, by mal vypadať ako človek.

Čo by si robil v tej životaschopnejšej koži?

Utekal za víťazstvom, ako ona.

A škótska koža z toho môže mať smrť!

Ak ju mala mať, mala by ju, aj keby zastavil. Bolo o ňu postarané.

Tebe sa zdalo všetko v poriadku?

To nie. Keby mal zástavu srdca... Sanitka mala pri ňom byť ihneď, ako začal vrávorať. Po páde cez obrubník ho mali lekár a rozhodca z pretekov stiahnuť, lebo hlavný neporiadok mal v prehriatej hlave. Prvá figúra sa dala uhrať jedine intenzívnym schladením.

To čo je!?

Chladný 122. Boston maratón.

Prečo tak náramne prudké otočeNie témy?

Lebo Cool Boston ma hreje viac, ako Hot Colonial show.

MládeNec má ambíciu

V rezultátoch o Bostone

každej finisher persone

zviditeľní pozíciu

K tomu treba zaručeNe

Know How Ako doparoma

učeše tie čo má doma

neskutočne premočeNé

Ako osiky sa trasú

Nebolo by nič zlé na tom

zavesiť Boston maratón

bez jedného medzičasu

Veľká voda mnohým vzala

z polmierečnej méty údaj

Nie však všetkým To je búda

Z mládeNeca robí vazala

230 tisíc riadkov

má EXCEL v stĺpci jedinom

LeN Stachanov so Zlobinom

zvládnu to so Zlatou priadkou

Balvan bez pevnej štruktúry

V ňom zakliaty jednorožec

Daj mu voľnosť panebože

Postup tejto procedúry

zdá sa nad naše sily je