16. 5. 2018 Streda

4390.

eNtý, kto je tu vojeNský trubač?

KamieNko môj, odjakživa tu vytrubuje ceNturion Bodyslav.

Je stav najvyššieho ohrozeNia. Rozkáž trúbiť do zbrane!

Trubač je momeNtálne nezvestný. Zostala po ňom iba surma.

Tak zatrúb na poplach ty!

Skúšal som, nedá sa.

To máš na posádke poriadny bordel, keď ti zbehne trubač!

Nezbehol. Mám istotu, hraničiacu s podozreNím, že bol uneseNý.

Nekonšpiruj prosím teba!

Bodyslav bol doteraz vždy po ruke. Vždy pripraveNý. Vedel som ho nájsť aj poslepiačky. Od istého času, na miestach, kde sa vyskytoval, nachádzam iba CéTéChá.

To je zas čo?

Cudzí tlstý chlap. Špión Doby, únosca Bodyslava.

Čo čil? Tatíček Šaňoprezident bez pomoci prvú figúru neudrží.

Súhlasím. Je nutné, aby sa do veci vložilo spojenecké vojsko.

Ale Spojenecké vojsko si ty eNtý!

Viem. Invázia vypukne, ak sa dážďovka v surme zmeNí na kobru. Nechcem infikovať horné priečky Behajkovej tabulečky časom nad päť.

Trpaslík na pleciach obra

CéTéChá nie je Bodyslav

a dážďovka nie je kobra

Top figúra nie je kyslá

leN momeNtálne vysoko

Je nutné upratať v hlave

Von musí nechceNý bravec

zbiera čiarky leN naoko

Nevyhnutnosť invázie