DIPLOM
za šírenie slávy SZM a. s.

Eugen Pastor 

daroval v roku 1960 kus svojho
vzhľadu 18 ročného mladého muža
soche maratónca v Košiciach.

Len vďaka tomu je pravdou, že v bronze symbolu
najstaršieho maratónu v Európe
je zaliaty aj kus SZM a. s..

V Košiciach 30. septembra 2006