Potvrdzujeme, 12. 11. 2005, víťazstvom
v XXV. Liptovského maratónu získal
Peter Tichý
50. vytrvalostnú akciu, ktorá ho oprávňuje k členstvu v
SZM.
Stal sa tak prvý olympionik v radoch SZM a.s..

Po verifikácii metódou Dôveruj, ale preveruj, sme zavesenie
Petra na rebrík museli oddialiť o 337 dní.
14. 10. 2006 sa tak už preukázateľne stalo.