PÁCHATEĽ: 42195.sk.

DÁTUM: 22. 11. 2009 o 10,30 hod..

MIESTO: Trenčianske Teplice.

ŠTATÚT: Nástenkový, otvorený prebor, súčasť 7. MPK.

PODMIENKA: Absolvovanie trate maratónu v cvičkách SAUCONY.

HONOR: SAUCONYsta 2009, Diplom SZM, Sláva nesmrteľná.

KATEGÓRIE: Žiadne. Titul získa víťaz poradia Na kope.

ŠTARTOVÝ POPLATOK za 4. MS - žiaden.

VECNÉ CENY 4. MS: - žiadne.

PRE ISTOTU: V prípade, že by sa nejaké vecné SAUCONYstické ceny

udeľovali, čo nesľubujeme, ale ani nevyvraciame, nebude to prelomenie ustanovenia o vecných cenách a 4. MS budú napriek tomu smeroplatné.