Rozpis vo formáte doc:

  7. MARATÓN PERLY KARPÁT 

Trenčianske Teplice, 22.11.2009, 10:30 h..

ORGANIZÁTOR:

Klub bežcov Trenčianske Teplice.

MIESTO:

Futbalový štadión, Sídlisko v Trenčianskych Tepliciach. 

TERMÍN:

Nedeľa, 22. 11. 2009.

TRAŤ:

Certifikovaná, veľmi členitá, 42,195 km dlhá trať po spevnených cestách. 

ŠTART:

Nedeľa, 22. 11. 2009 o 10:30 hod.

ŠTARTUJÚ:

Ženy a muži v minimálnom veku 18 rokov.

INFORMÁCIE:

Jaroslav Pavlacký, SNP 61, Trenčianske Teplice 614 51,

Telefón: 0908 596 982

PREZENTÁCIA:

V deň štartu od 8:00 hod. do 10:15 hod.. Prihlášky vopred nie sú potrebné.

ŠTARTOVÝ POPLATOK:

Platí sa pri przentácii, pretekári nad 70 rokov bez štartovného poplatku.

Maratón: 6,- €, alebo 150,- CZK.

Štafeta:  3,- € (každý člen štafety).

KATEGÓRIE A CENY:

Finančné, alebo vecné:

MARATÓN JEDNOTLIVCI:

ŽENY absolútne poradie 1. – 6. miesto + víťazka kategórie Pohár,

ŽENY 50 rokov a viac 1. – 3. miesto + víťazka kategórie Pohár,

MUŽI absolútne poradie 1. – 12. miesto + víťaz kategórie Pohár,

MUŽI 40 – 49 rokov 1. – 3. miesto + víťaz kategórie Pohár,

MUŽI 50 – 59 rokov 1. – 3. miesto + víťaz kategórie Pohár,

MUŽI 60 - viac rokov 1. – 3. miesto + víťaz kategórie Pohár,

PRÉMIE: Za rekord podujatia (M - 2:31:06, Ž – 3:01:25)

Cena Roba Páleníka – 1. na 20-tom km

Cena Kamily Ryčlovej – 1. na 39-tom km

Ceny starostov obcí – upresníme pred štartom.

Najstarší a najmladší pretekár na 1. obrátke.

4. Majstrovstvá SAUCONYstov. 

ŠTAFETA 42,195 m (bez rozdielu veku a pohlavia) 1. – 3. miesto

Štafetu tvorí 3 – 4 členov starších ako 18 rokov. (Mladší s písomným súhlasom rodičov.) Úseky ľubovoľné. Rozvoz účastníkov si zabezpečujú pretekári vo vlastnej réžii. Člen štafety môže súčasne bežať aj maratón jednotlivcov.

KAŽDÝ pretekár dostane suvenír 7. MPK.

UPOZORNENIE:

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a tohto rozpisu. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, sú povinný dodržovať pravidlá cestnej premávky a pokyny usporiadateľov. Organizátor nezodpovedá za veci odložené v šatni a v telocvični, ale po dohode môže cenné veci uschovať.

Rozpis vo formáte doc: