NÁSTENKOVÉ MARATÓNSKE TABUĽKY 2006.

2005....2006....2007....2008....2009....2010....2011

Absolútne poradie všetkých zachytených výkonov žien a mužov 2006

Redukované poradie žien a mužov 2006

Redukované poradie žien a mužov podľa vekových kategórií 2006  - po 10 rokov

Redukované poradie žien a mužov podľa vekových kategórií 2006  - po 5 rokov

Redukované poradie žien a mužov podľa vekových kategórií 2006  - po roku

Redukované poradie žien a mužov podľa počtu odbehnutých maratónov v 2006

Redukované poradie podľa času prepočítaného vekovým koeficientom pre rok 2006

Spoločné poradie mužov a žien 2006 v maratóne podľa AGE GRADE