* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *\
*       _|_|   _|_|_|  _|_|_| _|_|_|     \
*      _|  _| _|    _|     _|      \
*      _|_|_|_|  _|_|  _|     _|      \
*      _|  _|    _| _|     _|      \
*      _|  _| _|_|_|   _|_|_| _|_|_|     \
*                            \
*  _|_|_| _|_|_|_|_|  _|_|  _|_|_|  _|   _| \
* _|      _|   _|  _| _|  _|  _| _|  \
*  _|_|    _|   _|  _| _|_|_|    _|   \
*    _|    _|   _|  _| _|  _|   _|   \
* _|_|_|    _|    _|_|  _|  _|   _|   \
*                            \
 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

36. & 37. Žilinský Hamburg - Žilina, 2. - 3. 12. 2006

Nebývalo zodpovedne sa eN v noci pred 36. ŽH pripraval, aby niečo nezabudol. Dokonca si v závere smutnej správy, ktorú do noci písal, poznačil veci, ktoré nesmie zabudnúť.

Oplatilo sa. Nezabudol Pohár pre Jiřího za 400 classic maratónov, ani Diplomy pre Pefa, ani Pohár a knihu od Anjela skazy, za jeho absolútne prvé miesto v Liptovsko - Trenčianskom dvojboji. Všetko to eN pred behom pekne odovzdal. Ale obrázky žiaľ nemá.

Fotoaparát, ktorý eN z batôžka v noci vytiahol, aby Vám ukázal, čo všetko nezabudol, zostal ráno ležať na stole pri počítači. Zabudol, že ho nesmie zabudnúť. Preto ASCI story. Iba písmenká, samé písmenká.

 _ _ _ _   _ _ _ _ _  _ _ _ _     _
(_)(_)(_)(_)_ (_)(_)(_)(_)(_) (_)(_)(_)(_)_   _(_)_   
(_)    (_) (_)       (_)    (_) _(_) (_)_  
(_) _ _ _(_) (_) _ _    (_) _ _ _(_)_(_)   (_)_ 
(_)(_)(_)(_)  (_)(_)(_)    (_)(_)(_)(_) (_) _ _ _ (_)
(_)      (_)       (_)     (_)(_)(_)(_)(_)
(_)      (_) _ _ _ _ (_)     (_)     (_)
(_)      (_)(_)(_)(_)(_) (_)     (_)     (_)

Josef Kubále ( 2:59 - 1. ) cestuje za maratónmi neuveriteľné kilometre. Patrí k najčinorodejším zberačom v Čechách. U Igora Heleša, ktorý sa na Bôriku, napriek tušeniu eN, neobjavil, má Josef jedno pivo. 

Víťazstvom prerušil sériu, ktorá by Igora obrala o jeho Hamburg rekord. O nej neskôr. Josef má u Igora pivo a Igor má u eN Diplom. eN ho  nezabudol priniesť a ani odniesť späť na svoju planétu. Nabudúce.

Josef utekal znamenite. Pred týždňom na neho siahala "maratónska zubatá". Druhý deň P2M bol úplne grogy a zvažoval, že vzdá.

eN neutekal. Iba "obchendoval" v priestore štartu a cieľa. Preto mohol s Josefom  prehodiť pár slov, keď dobehol. Veľa času na hovory nemali. Pepa sa rýchlo opláchol, prezliekol a klusal na vlak.  

„Dnes se mi běželo fantasticky. Ne jako před týdnem. To jsem byl úplně vyřízenej. Nebýt Jirku Březinu, já bych to snad zabalil. Přesvědčil mně, ať raděj odkráčím, než vzdát. Teď jsem rád, že jsem dal na jeho rady. 
V týdnu jsem naběhal pouze 20 km. Ale běželo sa výborně. Skvělé počasí, velice dobré nové maratónky. Dokonce doběhnu i na vlak 11:45. Sem velice spokojen. Zítra tady běžet nemohu, ale o týden, ak Šaňo bude dělat ŽH, bych rád přijel," stihol Josef Kubále povedať za pár minut mezi dobehnutím a odbehnutím.

Josefovi to rozbehol Pefo. Nebežali spolu, ale bolo vidieť, že si kontroluje, aby odstup za ním narastal pravidelne. 1/2M mal za 1:26. Jeho tradičné spomalenie v druhej polovici ho však o výkon pod tri hodiny neobralo.
eN si ohreje svoju, na bôriku vychladnutú polievočku. Má zásluhu na tom, že Pepa utekal pod tri hodiny. Breviár slušného Hamburgistu prikazuje klásť poháriky späť na stolček prestri sa. eN sa nudil, preto prinútil víťaza piť počas behu a poháriky hádzať na zem. 
Pepa pil v závere každé druhé kolo a vždy získal pár sekúnd tým, že nemusel zastaviť. Koniec ohrievania polievočky. 

Pod tri hodiny sa na Bôriku neuteká každý deň. Zatiaľ ŽH pod túto hranicu dokázal bežať iba Igor Heleš (4x) a CyS iba Jaro Hrabuška a Peter Tichý.

 _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _
(_)(_)(_)(_)_ (_)(_)(_)(_) (_)(_)(_)(_)(_) (_)(_)(_)(_) 
(_)    (_) (_)         (_)    (_)    (_)
(_) _ _ _(_) (_) _ _      (_)    (_) _ _ _(_)
(_)(_)(_)(_)  (_)(_)(_)      (_)    (_)(_)(_)(_) 
(_)      (_)         (_)    (_)  (_)   
(_)      (_) _ _ _     (_)    (_)   (_)  
(_)      (_)(_)(_)(_)    (_)    (_)    (_) 

Petr Hrček ( 3:29 - 2. ) bol na Bôriku od svojho prvého výskytu bytosť "osvietená". Päť štartov, päť víťazstiev. To isté dokázal aj Igor Heleš. Ten 2. 12. neprišiel, Petr mal šancu vytvoriť rekord v neporaziteľnosti.
Neprišiel Igor, tak prišiel Pepa a svetlo nad Petrom zhasol. eN to predpokladal, ale pred Josefom o tom nešpitol ani slovo. Obával sa, že by mal výčitky svedomia. A s výčitkami svedomia sa nedá utekať v pohode. A Hamburg musí byť o pohode, aj keby na chleba nebolo.

Pohodovo zhasnutie osvietenia berie aj Petr. Vie, že sú to eN výmysly, ktoré majú opodstatnenie iba na nástenke. Petr bežal svoj štandardný výkon. V závere si ustrážil čas pod 3:30. Nič by sa nestalo, keby utekal nad, ale bolo pod a to teší.
Po dobehnutí Petra, v súvislosti s boľačkou eN, vznikol problém. Prišla reč na Thajskú masáž a obaja si pod ňou predstavujú niečo iné.
eN ju chápal ako manipuláciu telom masírovaného babou, ktorá je nahá. Nepríjemné sa tým na príjemné mení.

Petr to odmieta. Pravidelne chodí na thajskú masáž, ale holé baby tam ešte nestretol.

Internet tvrdí, že: „Ti, kteří znají klasickou masáž, jsou zvyklí se částečně či zcela svléknout. V Thajsku je to z tradičních důvodů zcela nemožné." Je na strane Petra. eN ale videl v TV dokument, kde prsnatá masérka hore bez, krútila s telom úbožiaka, ako so starými novinami. Ďalší sen, ktorý sa mu na staré kolená rozplynul?

  _   _             _   _        
  (_)  (_)            (_)  (_)        
   (_)               (_)         
 _(_)(_)(_)(_)_   _(_)_   (_) _    (_) _(_)(_)(_)_ 
(_)     (_)  _(_) (_)_  (_)(_)_   (_)(_)    (_)
(_)_ _ _ _  _(_)   (_)_ (_) (_)_  (_)(_)    (_)
 (_)(_)(_)(_)_ (_) _ _ _ (_)(_)  (_)_ (_)(_)    (_)
 _      (_)(_)(_)(_)(_)(_)(_)   (_)(_)(_)    (_)
(_)_ _ _ _(_)(_)     (_)(_)     (_)(_)_ _ _(_)
 (_)(_)(_)(_) (_)     (_)(_)     (_) (_)(_)(_) 

Strojcom víkendovej dávky vyššej, ako veľkej bol prezident SZM. Jeho plán znie 50 kúskov v roku 2006. A čo si do palice vezme, to aj urobí. Šaňo Simon ( 3:53 - 3. / 3:47 - 2. ) utekal aj v sobotu, aj v nedeľu. 48 kúskovv roku 2006 už má zaknihovaných. Zvyšné dva má v pláne o týždeň a o ďalší na Vianočnom CyS, tiež doma na Bôriku.

Jeho sobotný výkon nebol vzhľadom na to, že bežal na domácej trati podareným kúskom. Venoval sa svojej druhej veľkej záľube po zbieraní maratónov, stoji drepmo v kríkoch. Kusy z jeho tela padali opakovane na vlhkým lístím pokrytú zem. Preto čas nad 3:50.

Ani dvojmaratón v Ostrave nebežal dobre a vie aj príčinu. Tou je Perla. Nemal lístok do biografu ako eN, napriek tomu sa poslednú desiatku nebývalo ponáhľal. Predbiehal, ako na bežiacom páse. Ale za svoje náhlenie sa platí iba minútami, eN akciami.
U Šaňa spal RunDr. Krumer. Ten mu určite vysvetlil zásady Rekreačnej teórie relativity. Šaňo je usilovný žiak. Na druhý deň, teóriu pretavil do praxe. Bežal už rýchlejšie. 

391 je najvyššie číslo na rebríku SZM. Svieti za menom prezidenta a neohrozene sa rúti k štvrtej stovke. Tá nie je v Šaňových plánoch tá posledná. Tou je číslo 500. Jeho plánovaný svet končí presne tam. Či za číslom 500 niečo existuje, to Šaňo neskúma. Pozrie sa, až keď príde na kraj svojho sveta. Hádam nám povie, čo uvidí.

           (_)
  _      _   (_)  _ _ _ _       _    
 (_) _   _ (_)  (_)  (_)(_)(_)(_) _    _(_)_   
 (_)(_)  (_)(_)  (_)  (_)     (_)   _(_) (_)_  
 (_) (_)_(_) (_)  (_)  (_) _ _ _ (_)  _(_)   (_)_ 
 (_)  (_)  (_)  (_)  (_)(_)(_)(_)   (_) _ _ _ (_) 
 (_)     (_)  (_)  (_)  (_) _   (_)(_)(_)(_)(_) 
 (_)     (_)  (_)  (_)   (_) _  (_)     (_) 
 (_)     (_)  (_)  (_)     (_) (_)     (_) 

Tvorca TRR, Míra Krumer ( 4:07 / 3:57 - 4. / 3. ), už po X-tý krát dokázal , že dnešný maratón sa dá utekať rýchlejšie toho včerajšieho. Ubral 10 minút. 24 km utekal vedľa kráčajúceho Pefa a na vlastnej koži si overil, že existuje chôdza a Chôdza. 

Polovicu trate absolvovala chodecko bežecká dvojička v tempe tesne pod 4 hodiny na maratón. V druhej polovici Mirek dokázal zrýchliť.

Mirek už na Perle dorazil k miestu, kde pred rokom zapichol svoju vlajku Václav Krejsa a prekonal svoj Český rekord v počte maratónov odbehnutých za kalendárny rok

Po Perle už RuNDr stihol pridať štyri maratóny. Jeho vlajka už vlaje na 46-ke. A Miro nepovedal toho roku posledné slovo. Na 49-ke vidí pekné miesto pre svoju doktorskú vlajku. Radi ju tam uvidíme aj my a radi vyrobíme Diplom tretiemu Českému rekordérovi v období nástenkohôr.  

    _ _ _ _     _ _ _ _ _      _    
   (_)(_)(_)(_)    (_)(_)(_)(_)(_) _   _(_)_   
     (_)  (_)    (_)(_)     (_)  _(_) (_)_  
     (_)  (_)    (_)(_) _ _ _ (_) _(_)   (_)_ 
     (_)  (_)    (_)(_)(_)(_)(_)  (_) _ _ _ (_) 
 _   (_)  (_)    (_)(_)  (_) _  (_)(_)(_)(_)(_) 
 (_) _ (_)  (_)_ _ _(_)(_)   (_) _ (_)     (_) 
 (_)(_)(_)   (_)(_)(_) (_)     (_)(_)     (_) 

Jura znamená na Morave Jiří. Jura, či Jiří Březina ( 4:24 - 5. ) znamená na Morave, v Čechách, ale aj všade inde na svete 403 klasických maratónov. Kráľ v počte klasických zápisov, jediný s kompletnou sadou štyroch stovák je na dosah k trónu absolútnemu.

36. Žilinský Hamburg ho k nemu nepriblížil, lebo Otto Seitl sa nevzdáva. Poľský Radom, ktorý utekal presne v deň 36. ŽH je jeho 409. akciou. Jiří je trpezlivý lovec. Nenáhli sa. Nedeľný maratón vynechal. Vynechá aj na budúci týždeň, lebo jeho manželka má narodeniny. Cieľ, za ktorým už ide niekoľko rokov a ktorý má na dosah ruky je pre neho dôležitý. Ale nie je tým najdôležitejším. Zdravie a aj rodina sú nad ním. 

Toš, počkajme si, či v Čechách, tak ako na Slovensku nastane obdobie zberačského absolutizmu. Či sa dva tróny, ten pre najlepšieho v počte absolvovaných klasických maratónov a druhý v súčte aj s ultrabehmi spoja. 

 _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _
 (_)(_)(_)(_)_ (_)(_)(_)(_) (_)(_)(_)(_) _(_)(_)(_)(_)_ 
 (_)    (_)(_)      (_)     (_)     (_)
 (_) _ _ _(_)(_) _ _   (_) _ _  (_)     (_)
 (_)(_)(_)(_) (_)(_)(_)   (_)(_)(_)  (_)     (_)
 (_)      (_)      (_)     (_)     (_)
 (_)      (_) _ _ _  (_)     (_)_ _ _ _(_)
 (_)      (_)(_)(_)(_) (_)      (_)(_)(_)(_) 

V sobotu sa Peter Tichý preháňal na Bôriku čoby bežec. Hral sa s rýchlosťou. Odbehol 1/2M za 1:22, ale v ňom je schovaná aj pätica 1 km úsekov svižnejšie, ako priemerné tempo. Viac v sobotu nestihol. Viezol deti na chodecké preteky do Turian.

V nedeľu sa zmenil na chodca. Odpochodoval 25 km v tempe, maratónu za 4 hodiny. Potom išiel plávať a nevedel, aký čas dosiahol Peter Gajdoš. Večer netrpezlivo zisťoval. Odhadoval ho na 2:55.

V roku 2003 utekal Pefo na ľade za 2:53:12. Tri roky to bol najlepší maratón bežca z Kysuckého Nového Mesta na okruhu pri Kamélii. Už nie je, lebo po 37. ŽH je o necelú pol minutu lepší. Presne: 

 _____     _____  _____    _  _  _____   _
 /___ \    | ___| /___ \   | | | | / ___|  | |
 ___| |  _  | |___  ___| |  _ | |_| | | |___  | |
 / ___/ |_| \___ \ / ___/ |_| \___ | | _ \  |_| 
 | |___  _  ___| | | |___   _   | | | |_| |  _
 |_____| |_|  \____| |_____|  |_|   |_| \_____/  |_|
       

Peter Gajdoš ( 2:52 - 1. ) zvažoval v sobotu dve alternatívy: Žilina, či Machulince. 

V sobotu vyhrala 20-ka v Machulinciach, ale v nedeľu vyhral Peter na Bôriku. Či mu nohy do rýchla nabrúsili Machulince, alebo sobotňajšie zlomenie trojhodinovej hranice Pepom Kubálem, nie je dôležité. Dôležité je, že Peter Gajdoš zabehol rýchly čas, nad ktorým neohŕňa nos ani AA SR rebrík. 

Čo na to povie Pefo, uvidíme v dohľadnej dobe. Výkon 2:52 je schopný zabehnúť bez veľkého úsilia, ale vie aj hospodáriť so silami a neplytvať nimi. Je chodec, stratu rekordu dokáže rozchodiť :-). 

Objavila sa aj nová tvár v kronike Žilinských Hamburgov. Žilinčan Peter Lazár ( 1:41 - 5. ) z AK Žilina dobehol 1/2M dve sekundy pred svojim o dvanásť rokov starším oddielovým kolegom a našou starou známou tvárou Ľubomírom Líškom ( 1:41 - 6. ).

Viac bežcov sa k nami opísaným počas 37. ŽH pridalo a odkrúžili si s nimi svoju nedeľnú dávku. Ale pri zapisovaní na štvorčekový papier, v kancelárii prezidentaSZM a.s.,  na lavičke pri stolčeku prestri sa chýbali. Preto chýbajú aj v tejto ASCI story.

Zapísal eN, 3. 12. 2006