12. 3. 2008 - Streda

802.

Doba, bez diskusie veličina iracionálna, dohnala eN do bodu, v ktorom pre neho začína byť odbehnutie maratónu úlohou nesplniteľnou. 

Celozrnné potraviny sa nachádzajú v opačnej, racionálnej časti nášho poznania. Otázkou je, či môžeme racionálnom ovplyvňovať iracionálno.

eN je v tejto otázke skeptik. Večný to optimista Peter Pefo Tichý tvrdí, že to možné je a rozhodol sa svoju hypotézu vedecky overiť. Figurant experimentu je eN, obeť vyčíňania iracionálna.

Keď eN vrávoral na Bôriku za 4:30, Pefo rozhodol, že na zlé iracionálno zaútočí Kukuričníkom Duo. Racionálnom z kukurice. Naordinoval eN 70 g dávku.

O dva týždne na Šeríkovom okruhu v Čadci vrávoral eN za 4:05. Pokles iracionálna vykázal pokles 25 minút, alebo 9,25%. Pefo bol s výsledkom racionálnej terapie spokojný. Zvýšil dávku na 2 x 70 g kukuričného Dua, plus 220 g pšenično - ryžové celozrnné sendvičové chlebíčky. Či nastavil dávkovanie správne, zistí na najbližšom maratóne podľa trendu vrávorania eN.

Pefo nie je vedec diletant. Paralelne s eN sleduje aj kontrolný súbor, ktorým je on sám. 82. ŽH utekal za 2:59:48, 1. ČH - za 2:59:12. Práve veľmi malý rozptyl ( v absolútnej početnosti 36 sekúnd, alebo 0,33% v  početnosti relatívnej ) vylučuje rušivý vplyv vonkajších podmienok na výsledky experimentu. 

eN dal súhlas byť kontrolnou myšou experimentu iba pod podmienkou, že racionálne tabletky nie sú na listine zakázaných podporných prostriedkov. 

Pefo vydal miestoprísažné prehlásenie, že sa jedná o čisté antiiracionaletikum V-O-S, z eseročky v Kysuckom Novom Meste. Zásobuje ho kamarát a s úspechom, viď namerané hodnoty kontrolného súboru, racionálno užíva aj sám.

eN skepsa je však veľká. Tlak iracionálna je tak silný, že nie je isté, či bude celá V-O-S produkcia na jeho elimináciu postačovať. 

Ale snahu Pefa blížneho pomôcť mu vedeckým experimentom, si cení.

V iracionálnom drese
Tlačí Doba veľkým tlakom
Praská eN jak drevo v lese
Stav zlý nikdy nebol v takom

Stúpa nechuť klesá forma
Scvrkáva sa denná norma
Skromný kilometrov tanier
K nule blíži sa behanie

Spasia racionálie


13. 3. 2008 - Štvrtok

803.

Dosť bolo vychádzania správ o pár minút dvadsaťštyri. Už ani nevieme, ktorá správa visela na výslní dlhšie, ako dennej správe prislúcha. Ale, ak sa niektorá slnila dlhšie, jedna z týchto siamskych správ by bola ukrátená. To dopustiť nesmieme, preto bude 803-ka vystavená spolu s 802-kou, ale aj samostatne.

To spomíname len tak na okraj zošita. Jadro pudla tejto správy je inde. Hľadáme niekoho, kto sa vie dobre biť. eN si v poslednom čase príliš neverí. Predpokladá, že s jeho wrestligovým majstrovstvom je to asi tak, ako s majstrovstvom bežeckým.

Ale Vilo Novák dostane nakladačku. Nie za to, že poslal doják. Za to ho pohladkáme, ale potom ho budeme biť, koľko sa len do neho zmestí. Nikdy k dojáku nepripojí obrázky a eN na to teraz škaredo doplatil. 

Dojáky si určite pozerajú aj leporelisti. O čo sa ich očko obrázku chtivé má zachytiť? eN preto do dojáku vždy nejaký obrázok pridá, ale niet nad autentické zábery tvárí našich svetobežníkov. 

V dojáku, nás Vilko povodil po metropole Katalánska. Dokonca sa v nej, s číslom 5634 na hrudi objavuje v cieli na Plaza Espaňa. 

eN má mäkké srdce, obrázok vymyslel pre leporelistov. Neuvedomil si, že ho to bude stáť bobríka pravdovravnosti. Práve to je dôvod, prečo hľadá bitkára.

Nezubil sa Bobor milo
Na vine je Novák Vilo
Odplávala pravdy cena
Dôvod fotka vymyslená

eN chcel Vila biť už nechce
Lebo zvládol ťažký beh cez
Stolicu Katalánie